Юридичні відомості

Impression

Видавець

IPSEN PHARMA
Société Anonyme au capital de 84 194 713 euros
65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – France
Tél. : +33 (0)1 58 33 50 00 Fax : +33 (0)1 58 33 50 01
419 838 529 RCS Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – Code APE 6420Z – TVA FR 87 419 838 529

Головний редактор :

Mr Stéphane Simon

Хостинг сайту

WP Engine
504 Lavaca Street, Suite 1000
Austin, TX 78701

Будь ласка, прочитайте ці Загальні положення та умови (надалі Умови), які визначають умови та правила використання сайту Смекта® IPSEN Group. Користуючись сторінками сайту, Ви тим самим висловлюєте свою згоду з нижченаведеними Умовами. Якщо ви не згодні з цими Умовами, ми просимо вас покинути цей сайт.

IPSEN PHARMA залишає за собою право вносити зміни або змінювати в будь-який час без попереднього повідомлення Загальні положення та умови, а також інформацію на сайті IPSEN PHARMA.

Звертаємо вашу увагу на те, що необхідно регулярно переглядати ці Умови відповідно до останньої дати їх зміни, яка вказана на сайті, щоб бути в курсі всіх змін, які може внести IPSEN PHARMA.

Мета сайту

Цей сайт був створений з метою надання загальної інформації про гостру діарею та Смекту®.

Інформація, що представлена на цьому сайті для будь-якої аудиторії, надається виключно для інформаційних цілей і не призначені будь-яким чином для:

  • надання медичної консультації;
  • встановлення діагнозу;
  • заміни консульацій, порад або рекомендацій спеціаліста з охорони здоров’я.

Гарантії

Інформація та матеріали на даному сайті або будь-якому іншому сайті, надаються «як є», без будь-яких гарантій будь-якого виду, неявних або інших. Користувач сайту підтверджує, що він несе свою виключну відповідальність за використання інформації на сайті Смекта. Тому, IPSEN PHARMA не несе відповідальності за рахунок будь-якого прямого або непрямого збитку будь-якого роду в результаті повного або часткового використання інформації сайту.

Доступ до сайту Смекта® та використання його змісту залишаються повністю на ризик користувача.

IPSEN PHARMA прагне зберегти інформацію на цьому сайті актуальною. Однак, IPSEN PHARMA не гарантує її повноту або точність, незалежно від характеру інформації.

Користувач усвідомлює, що (а) технічно неможливо забезпечити роботу сайту безперервно і без помилок і IPSEN PHARMA такжо може бути цьому причиною; (б) помилки можуть привести до тимчасової недоступності сайту; (в) сайт може вплинути на події та/або елементи, які не котролюються Ipsen Pharma, такі як, наприклад, засоби передачі і зв’язку між вами і IPSEN PHARMA, а також між IPSEN PHARMA і іншими мережами.

IPSEN PHARMA та/або її постачаальники можуть в будь-який час змінювати або припиняти доступ, тимчасово або постійно, до частини веб-сайту або до всього сайту для виконання технічного обслуговування та/або внесення змін. IPSEN PHARMA не несе відповідальності за будь-які зміни, призупинення або припинення роботи сайту.

IPSEN PHARMA не гарантує, що продукція IPSEN PHARMA або послуги, представлені на даному сайті, доступні в країні, де знаходиться користувач, коли він звертається до цього сайту.

IPSEN PHARMA не гарантує (а) наявність цих продуктів або послуг в цій країні, або (б) спроможності цих продуктів або послуг задовільнити конкретні потреби, або (в) відповідність цих продуктів або послуг правовим або нормативним вимогам, що застосовуються у країнах, які мають відношення до пошуку користувача Інтернету.

Обмеження відповідальності

Не слід приймати будь-які рішення та виконувати будь-які дій виключно на основі інформації, що міститься на цьому сайті.

IPSEN PHARMA не може бути притягнута до відповідальності в будь-якій формі за:

  • будь-яку неточність або упущення в інформації, розміщеної на сайті,
  • будь-яку шкоду або збитки, понесені або заявлені будь-яким користувачем в результаті прямого або непрямого використання інформації або консультацій, що містяться на сайті,
  • будь-які збитки в результаті незаконного втручання третьої сторони, що ведуть до змін інформації або матераілів, доступних на сайті,

прямий або непрямий збиток, незалежно від його причини, походження, природи або наслідків (навіть якщо IPSEN PHARMA був повідомлений про можливість такого збитку, що стався або може статися в результаті доступу або використання будь-якого користувача до сайту або пов’язаних сайтів, в тому числі будь-яких ушкоджень або вірусів, які можуть заразити комп’ютерне обладнання користувача або інше майно, втрату безпеки інформації, включаючи фінансову або комерційну, втрату програми або даних в будь-якій інформаційній системі, навіть якщо IPSEN PHARMA була попереджена про можливість такого збитку.

Інтелектуальна власність

Зміст документів і матеріалів, створених для сайту Смекта® є виключною власністю IPSEN PHARMA або третіх осіб, які уповноважили IPSEN PHARMA на їх використання.

Крім того, всі зображення, весь текст на цьому сайті, всі назви продуктів і інші торгові марки, згадані на цьому сайті, є виключною власністю IPSEN PHARMA або її філій або ліцезовані на використання і можуть бути використані тільки з умови, викладених нижче.

Надаючи свою згоду з цими Умовами, Ви можете завантажувати, переглядати або роздруковувати інформацію, що міститься на цьому сайті, виключно для особистого і приватного використання в некомерційних цілях і без модифікації або змін елементів, які захищаються авторськими правами, правами на товарні знаки або іншими правами власності та за умови забезпечення відтворення на кожній повній або частковій копії змісту сайту таке посилання на авторське право: «Copyright © 2014 IPSEN PHARMA – Всі права захищені “.

Будь-яке використання, відмінне від зазначеного вище, без попередньої письмової згоди IPSEN PHARMA строго заборонено і вважається порушенням. IPSEN PHARMA не надає будь-яких інших прав або будь-яких інший ліцензій, прав на інтелектуальну власність, промислову власність або «ноу-хау», якими володіє або користується IPSEN PHARMA, окрім описаних вище.

IPSEN PHARMA або її дочірні компанії залишають за собою право на переслідування будь-яких порушень своєї інтелектуальної власності.

Інформація третіх сторін

За згодою третіх сторін, сайт Смекта® містить інформацію, отриману від відповідних третіх сторін, а також посилання на інші вебсайти. IPSEN PHARMA намагається посилатися тільки на сайти, які відповідають чинному законодавству. Ця інформація і посилання надаються виключно для інформаційних цілей і зручності корситувача. IPSEN PHARMA жодним чином не в змозі контролювати інформацію третіх сторін або опубліковану на сайтах третіх сторін, IPSEN PHARMA не надає ніякої гарантії щодо такої інформації та веб-сайтів третіх сторін, які ви відвідуєте на свій страх і ризик, і не несе відповідальності за їх зміст.

IPSEN PHARMA залишає за собою право видаляти будь-яку інформацію або посилання, які можуть вважатися небажаними, або через виникнення спору щодо їх змісту або змісту посилання.

Сайт може пропонувати думку експертів, опитаних з того чи іншого приводу, пов’язаного до змісту сайту або статей, та витяги зі статтей. Така інформація являє собою лише думку опитаного експерта або виданя і не обов’язково збігатися з точкою зору Групи IPSEN: Група IPSEN не несе відповідальності за точність і повноту інформації і думок, що містяться в таких елементи.

Посилання на зовнішні сайти або сайти третіх сторін

Сайт Смекта® може містити гіперпосилання на веб-сайти третіх сторін. Такі посилання на інші сайти призначені тільки для полегшення консультації цього сайту. У будь-якому випадку, зокрема, через мінливість інформації в Інтернеті, IPSEN PHARMA не може контролювати природу або вміст цих ресурсів, утворених зовнішніми джерелами, і, отже, не несе відповідальності за використання, недоступність сайтів третіх сторін, їх зміст, рекламу та інші матеріали, доступні на цих сайтах шляхом доступу через веб-сайт IPSEN PHARMA.

IPSEN PHARMA не має жодних засобів контролю сайтів третіх сторін, які залишаються повністю незалежними від IPSEN PHARMA. Більш того, наявність зв’язку між сайтом Смекта® і сайтом третьої сторони в жодній мірі не означає, що IPSEN PHARMA будь-яких чином схвалює зміст цього сайту та/або його використання, яке може бути здійснене.

Крім того, забезпечення заходів обережності, щоб уникнути зараження сайту, в тому числі одним або більше «вірусів» та/або іншими «паразитами», залишається на відповідальність користувача.

Зовнішні сайти можуть містити гіперпосилання, що вказують на сайт Смекта®. Таке посилання жодним чином не означає наявності зв’язку між IPSEN PHARMA і веб-сайтом третьої сторони. У будь-якому випадку, IPSEN PHARMA не несе відповідальності за недоступність таких сайтів і IPSEN PHARMA не здійснює перегляду, контролю, затвердження і не несе відповідальності за зміст, рекламу, продукти або інші матеріали, доступні на та/або за допомогою цих сайтів.

Захист персональних даних

Де купити